English

When you buy and place our art work, you no longer need to take care of it. The older it gets the more beautiful it becomes. We are the first who dared to connect the rich silversmiths, heritage of the Orient with ancient and Renaissance art of bas-relief …

Read more English


Bosanski

Kada kupiš i postaviš naš rad više ne trebaš brinuti o njemu – sto je stariji sve je ljepši. Mi smo prvi koji su se odvažili spojiti bogato kujundžijsko naslijeđe Orijenta sa antičkom i renesansnom umjetnošću bareljefa…

Otvori i saznaj višeBosanski


Reviews / Recenzije

Reviews, photos and letters commenting our work. You can also send your comment…
/ Recenzije, slike i pisma koja komentarišu naše radove. I ti možeš poslati komentar…

Read moreRead more


Gallery / Naši radovi

All our works are unique and imbued with a repertory of Bogumil forms and other rich spiritual and artistic heritage of Bosnia and Herzegovina …
/ Svi naši radovi su unikatni i prožeti reportoarom bogumilskih formi i drugom, bogatom duhovnom i umjetničkom nasljedju Bosne i Hercegovine…


Read more Read more


Contact us

You can send us a message in any language, or order our works …
/ Možete nam poslati poruku na bilo kojem jeziku, ili naručiti naše radove…

Contact us Contact us