Our works presented by Bosnia and Herzegovina at the World Expo 2010 in Shanghai


 

-mostar-art-world-expo-2010

Naši radovi prezentirali su Bosnu i Hercegovinu na svjetskog izložbi u Šangaju 2010. godine.

Bosna i Hercegovina je na EXPO-u 2010. predstavljena temom ‘Cijela zemlja – jedan grad’ i paviljonom čiji koncept predstavlja simbiozu pet elemenata: vatre, zemlje, metala, drveta i vode.
U okviru zvaničnog programa I prezentacije BiH, u centralnom dijelu paviljona, postavljena je izlozba “Tradicionalna umjetnost I obrt u BiH”, koju je uredila Nermina Begović dipl.ing.arh. iz Sarajeva.

Izložba se sastojala od autorskih djela nastalih na temelju:

* Tradicionalnog načina izrade upotrebnih predmeta
* Tradicija porodičnog obrta
* Upotrebi tradicionalnih materijala u slobodnom umjetničkom oblikovanju
* Redizajnu tradicionalnih formi
* Prikazu tradicionalnih upotrebnih predmeta u afirmativnom dizajnu
* Upotrebi modernih grafičkih simbola za prikaz tradicionalnih značajki

Učesnici izložbe su bili:

Ismet Kurt, Ohran Emsedin, Sonja Bikić, Mate Anić, “Mulić Rekord”, Ćamil Metiljević, Amila Smajović, Aida Agić, Malik Đulić, Nermina Alić, Midhat Bećar, Sakib Baščaušević, Ahmed Kalajdžisalihović, Ešref Efendira, Nermina Begović, Nihad Halvo, Edin Pandur, Radoslav Brzica, Vehab Halilović, Aleksandra Knežević, Amila Efendira, Ramiz Pandur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s