Letter from Montana – USA


Dragi gospodine,
Evo vam šaljem sliku iz mog dnevnog boravka gdje se vidi vaša umjetnička kompozicija koju sam kod vas kupila za vrijeme mog boravka u Bosni i Hercegovini prošlog ljeta. Pri svakom pogledu na vaš rad bude mi toplije oko srca, ovde u tuđini. Šta bi bio čovjek da nema još ovo malo duše u sebi?
ps
Moja 4-godišnja unuka stalno pokušava dohvatiti mlin, šećerluk ili džezvu. Sreća pa ste vi sve to pričvrstili.

Mnogo selama iz Amerike i hvala još jednom.

Džemila

Kompozicija sa kahvenim mlinom, džezvom i šećerlukom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s