Work to the Turkish ambassador


Naša radionica je izradila kompoziciju za turskog abmasadora u Bosni i Hercegovini. Nosivi element je izrađen od dijela starih avlijskih vrata na kojem se nalaze dva bareljefa u bakru koji predstavljaju tekiju u Blagaju i stari grad herceg Stjepana koja se nalazi poviše tekije.

Avlijska vrata bila su građena od tvrdog hrastovog drveta, sa dvoja vrata: jedna mala, a druga velika. Na malim vratima je bio jedan oveći prorez koji se otvarao i zatvarao. Preko tog proreza se moglo razgovarati sa poslugom unutar dvorišta i kuće. U tradiciji Bosne i Hercegovine avlijska vrata su sinonim za sigurnost doma i familije.
Mostar art bareljefi u bakru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s